Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Συνθήκες γαλέρας και αυθαιρεσίας επιβάλλει η εργοδοσία(*)

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ»
Συνθήκες γαλέρας και αυθαιρεσίας επιβάλλει η εργοδοσία
Ατομικές συμβάσεις εργασίας, που δεν αναγνωρίζουν κανένα εργατικό δικαίωμα και δένουν χειροπόδαρα τους εργαζόμενους κάτω από την εξουσία της Εταιρείας, προωθούν οι νέοι ιδιοκτήτες του ιδιωτικοποιημένου πλέον αερομεταφορέα


Η διάλυση των εργατικών δικαιωμάτων είναι το δεύτερο βήμα, μετά την ιδιωτικοποίηση της ΟΑ
Ορους σκλαβιάς και σκληρής εκμετάλλευσης στους εργαζόμενους της «Ολυμπιακής Αεροπορίας» επιβάλλει το νέο αφεντικό της, ο όμιλος της MIG, πετώντας στο καλάθι της ιδιωτικοποίησης κάθε εργατικό δικαίωμα. Η νέα ατομική σύμβαση που είναι υποχρεωμένος να υπογράψει κάθε εργαζόμενος στην «Ολυμπιακή» είναι μνημείο αντεργατικότητας και επί της ουσίας η εταιρεία - όπως χαρακτηριστικά καταγγέλλει και το ΠΑΜΕ - μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε υπάλληλο «όσο θέλει, όπου θέλει, όταν θέλει, όπως θέλει»! Η Σύμβαση αυτή είναι άρνηση κάθε συλλογικής εκπροσώπησης, καθορίζει ατομικά τις αμοιβές και τις υποχρεώσεις του υπαλλήλου, υπονομεύει την οργάνωση των εργαζομένων, τις συλλογικές συμβάσεις και κάθε συνδικαλιστική δράση.

Οι όροι που υπαγορεύουν τα νέα αφεντικά στους εργαζόμενους, πέρα για πέρα προκλητικοί, μεταξύ άλλων προβλέπουν:

«Η εταιρεία δύναται να μεταβάλλει τη θέση, τον τίτλο, ή και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή και να αναθέτει νέα, χωρίς οι ενέργειες αυτές να θεωρούνται ως μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας». Με τον όρο αυτό, κατοχυρώνεται η πλήρης εξουσία του εργοδότη, αφού ανεξάρτητα από την ειδικότητα και τα καθήκοντα - και ως εκ τούτου και την αμοιβή που προκύπτει από το περιεχόμενο της προσφερόμενης εργασίας - η εταιρεία μπορεί να τον υποχρεώνει να δουλεύει όπου και όπως αυτή ορίζει.
«Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την εργασιακή σχέση ή και να δανείζει τις υπηρεσίες του υπαλλήλου σε άλλη εταιρεία του ομίλου, ο δε υπάλληλος παρέχει ρητώς και αμετακλήτως την συναίνεσή του σε αυτό, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι οι ενέργειες αυτές δεν συνιστούν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του». Το όργιο της παντοδυναμίας του εργοδότη περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες του ομίλου, ενώ ο εργαζόμενος πρέπει να αναγνωρίσει εκ των προτέρων ότι αυτό δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή.
«Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέτει και να μετακινεί τον υπάλληλο είτε προσωρινά, είτε οριστικά στα διάφορα καταστήματα ή γραφεία που έχει ιδρύσει ή τυχόν θα ιδρύσει στο μέλλον, καθώς και σε καταστήματα συγγενών ή συνεργαζόμενων εταιρειών οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας». Ο υπάλληλος δεν μπορεί να υπολογίζει σε ένα σταθερό σημείο εργασίας. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον μετακινεί σε οποιαδήποτε πόλη και περιοχή της χώρας και όχι μόνον αυτό. Αλλά να τον μετακινεί σε άλλη εταιρεία που απλώς συνεργάζεται με τον όμιλο. Δηλαδή, ενώ ο εργαζόμενος μπορεί να προσληφθεί από την «Ολυμπιακή», μπορεί να βρεθεί να εργάζεται σε οποιαδήποτε εταιρεία, οπουδήποτε στη χώρα.
«Η εταιρεία στα πλαίσια εφαρμογής ελαστικού συστήματος εργασίας δύναται να διαφοροποιεί την προσέλευση και αποχώρηση του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας». Πλήρης ελαστικοποίηση του ωραρίου, ανάλογα με το τι συμφέρει τον εργοδότη, κατάργηση κάθε προσωπικού και οικογενειακού προγραμματισμού.
«Η παροχή υπηρεσιών του υπαλλήλου και η εκτέλεση των καθηκόντων του θα γίνεται κατά τρόπο που εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες παροχής των προσφερόμενων υπηρεσιών της εταιρείας». Υπάλληλοι - στρατιώτες με πλήρη συμμόρφωση στις εντολές του εργοδότη, αυτό είναι το νέο μοντέλο εργασίας και πειθαρχίας της επιχείρησης.
«Ο υπάλληλος οφείλει: Να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να προβεί σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας, να επιδεικνύει την προσήκουσα συμπεριφορά η οποία δεν προσβάλλει την επιχειρηματική εικόνα, φήμη και υπόληψη της εταιρείας, να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις ή δημοσιεύματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εταιρεία». Εδώ ο κάθε υπάλληλος καθίσταται όμηρος του εργοδότη. Ποιος θα κρίνει, άραγε, και με ποια κριτήρια ότι μια οποιαδήποτε ενέργεια δε θα χαρακτηριστεί εχθρική προς τα συμφέροντα της εταιρείας; Τι πάει να πει «προσήκουσα συμπεριφορά», που δε θα θίγει την υπόληψη και τη φήμη της; Οι διατυπώσεις είναι τόσο αόριστες, που οτιδήποτε μπορεί να κριθεί επιβαρυντικά για τον εργαζόμενο. Και ακόμα τι σημαίνει ότι απαγορεύεται σε υπαλλήλους να κάνουν δημόσιες δηλώσεις για την εταιρεία; Δηλαδή, οποιοσδήποτε εργαζόμενος - μέλος σωματείου ή συνδικαλιστής που κάνει μια κρίση για την πολιτική της εταιρείας θα στήνεται στον τοίχο; Πρόκειται για απαγόρευση κάθε δημοκρατικού δικαιώματος και κάθε συνδικαλιστικής δράσης.
Σημειώνεται ακόμα ότι ο εργαζόμενος, μέσω αυτής της σύμβασης, προσλαμβάνεται για ένα εξάμηνο δοκιμαστικά και αν δεν κριθεί «κατάλληλος», αν δεν σκύψει το κεφάλι και δεν υποταχτεί στις αξιώσεις της εταιρείας, τότε θα φύγει χωρίς καμιά αποζημίωση. Ακόμα όμως και τότε, δεν πρέπει «να ανοίξει το στόμα του», καθώς «οφείλει να τηρεί εχεμύθεια... Η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπάλληλο και μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας του...». Οποιαδήποτε παράβαση υπαλλήλου μπορεί να προκαλέσει αυτόματα την απόλυσή του. Αλλά όχι μόνον αυτό. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος αποχωρήσει από την εταιρεία κατά την εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο και η εταιρεία κρίνει ότι δεν «συντρέχει σπουδαίος λόγος», τότε ο εργαζόμενος υποχρεώνεται να αποκαταστήσει «κάθε ζημιά της εταιρείας», ενώ υποχρεώνεται να πληρώσει και ποινική ρήτρα.


(*) http://www2.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=5153523

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

του έκανε τα μούτρα μο κρέας

Πριν λίγο στυον 102FM άκουσα να λέει δημοσιογράφος, που ήταν στην Κέρκυρα, ούτε λίγο ούτε πολύ πως ναι μεν ήρθε με τα διακριτικά "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ο ΥΠΕΞ τΗς fyrom αλλά η ΥΠΕΞ η δική μας "ΕΝΩ ΕΙΔΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥς ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ" τον ΥΠΕΞ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ "ΤΟΝ ΑΓΝΟΗΣΕ".
Πολύ μου ζαλίστηκε. Φτάνει που έχουν αναγνωρίσει οι κυβερνήσεις τους ΕΠΙΣΗΜΑ ως ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Κλέεεεεφτεεεεες........

Το ποιος - ή καλίτερα ΠΟΙΑ- αγωνίστηκε για την ανέγερση του ΜΟΥΣΕΙΟΥ το ξέρουν και οι ....πέτρες.
Είναι το μοναδικό γυναικείο βαφτιστικό όνομα στον κόσμο ολόκληρο που φτάνει να προσδιορίσει την προσωπικότητα του.
Οπου και να προφέρεςι το ΜΕΛΙΝΑ ΟΛΟΙ θα προσθέσουν το ΜΕΡΚΟΥΡΗ.
Αλήθεια δεν θα μπορούσαν να προβάλουν ένα βιντεάκι με την ΜΕΛΙΝΑ ?
Μια προτασούλα από ένα τόσο δα μικρούλη "μπλοκάκι".
Στη θέση που υπάρχουν τα ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ να βάλουν ταμπελάκια που να γράφουν "ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΜΑς ΤΑ ΚΛΕΨΑΝΕ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ".

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2009

Απάντηση του Νομάρχη σε ανάρτηση μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ
Πολύγυρος, 19.06.2009
Αρ. Πρωτ: 01α/948

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Πολύγυρος
Ταχ. Κωδ. : 631 00
Τηλεφωνα : 2371 3 51244-5, 22269
FAX : 2371 3 51403
http: //www.halkidiki.gov.gr
e-mail:nomarhis@halkidiki.gov.gr
ΠΡΟΣ:ΔΕΣΕ
Στρωμνίτσης 53
Τ.Κ. 54210
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΙΝ:1. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
Τμήμα Κυκλοφορίας
Στρωμνίτσης 53
Τ.Κ. 54210
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2. κ. Δημήτριο Σισμάνη

Γαλάτιστα Χαλκιδικής
Τ.Κ. 63073Σας αποστέλλουμε έγγραφο που μας στάλθηκε σε ηλεκτρονική μορφή από τον κ. Σισμάνη Δημήτρη κάτοικο Γαλάτιστας Χαλκιδικής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες λόγω αρμοδιότητάς σας.


Με εκτίμηση,
Ο Νομάρχης Χαλκιδικής,


ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

=====
Περιμένουμε και τις ενέργειες της ΔΕΣΕ καθώς και κάποια απάντηση από τον Γ.Γ.Π.Κ.Μ.

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Πριν να είναι πολύ αργά.

Προς τον Γ.Γ.Π.Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Προς τους κ. Αντινομάρχες Χαλκιδικής (δεν βρήκα e-mail Νομάρχη να του στείλω)
Κύριοι
Πριν λίγο καιρό συνεργεία τοποθέτησαν σε τμήματα της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου προστατευτικές μπάρες . Στο 37,1 χλμ της Ε.Ο. υπάρχει ένα γεφυράκι που στο σημείο εκείνο στενεύει και ο δρόμος. Αυτό δεν φαίνεται διότι από τη μία πλευρά υπάρχει μια συκιά και από την άλλη μουριά. Το ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε έστω και ένα ατύχημα είναι απορίας άξιον. Εκτός από το ότι δεν υπάρχουν προστατευτικές μπάρες, δεν υπάρχει ούτε πινακίδες που να δηλώνουν το στένεμα του δρόμου.
Πριν είναι πολύ αργά όποια υπηρεσία είναι αρμόδια ας το φροντίσει.
Επίσης στο παλιό τμήμα για το χωρίο ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ όπου το επιπλοποιείο του κ.ΜΗΤΡΟΦΑΝΗ υπάρχει από τη μία πλευρά γεφυράκι που και αυτό δεν φαίνεται και χρειάζονται και εδώ μπάρες ή ενημερωτικές πινακίδες.
Ελπίζω η υπηρεσία που είναι αρμόδια να το φροντίσει.
Παρατήρησα και το εξής. Καμία προστατευτική μπάρα από αυτές που τοποθετήθηκαν πρόσφατα, αλλά και οι περισσότερες παλιές, τα άκρα της ΔΕΝ είναι μέσα στο χώμα . Αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι κατασκευαστικό λάθος.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΣΜΑΝΗΣ
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

Πόσο μας στίχισε η ψήφος του πρωθυπουργού μας;

Αυτή την ώρα που γράφω αυτές τις αράδες ο Πρωθυπουργός μας οδεύει προς την κάλπη.
Εφυγε το πρωί από Αθήνα για Σαλονίκη να ψηφίσει και στη συνέχεια θα ξαναγυρίσει Αθήνα. Ποιος μπορεί να μου πει πόσο πλήρωσε ο Ελληνικός λαός αυτή τη μετακίνηση; Λέτε να πλήρωσε αυτή τη μετακίνηση από την τσέπη του;
Τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του το καταλαβαίνω να τις πληρώσουμαι αλλά τις Ι.Χ. μετακινήσεις δεν το καταλαβαίνω.

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

...ξανακελάηδαν "ΤΑ ΑΗΔΟΝΙΑ" του Παλαιοκάστρου


Κυκλοφόρησαν "ΤΑ ΑΗΔΟΝΙΑ". Η τρίμηνη εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Παλιοκάστρου Χαλκιδικής. (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2009).
Στο τεύχος αυτό ο αναγώνστης μπορεί να διαβάσει τις δραστηριότητες του Συλλόγου, την αναδρομή των πέντε χρόνων κυκλοφορίας της εφημερίδας στην πρώτη σελίδα.
Στην τελευταία σελίδα τα νέα του συλλόγου και απόσπασμα από την συλλογή ποιημάτων του ΑΡΓΥΡΗ ΜΠΑΡΗ.
Στις μέσα σελίδες μουσικά νέα με τον Νίκο Ζέλιο,οδηγίες για ασφαλή οδήγηση,να γνωρίσει νέους καλλιτέχνες,τη μουσική παράδοση της Χαλκδικής, ανέκδοτα και όπως πάντα τον "ΧΡΗΣΤΑΚΟ ΤΟΝ ΟΝΕΙΡΟΠΑΡΜΕΝΟ",και πολλές άλλες μικρές ειδήσεις.