Μικρές συμβουλές προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο πυρκαγιάς στο αυτοκίνητό μας.