Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Ο Δημήτρης Κορρές

 Ο ιδιοφυής μηχανικός Δημήτρης Κορρές που χαίρει παγκόσμιου σεβασμό 
και τον φωνάζουν όπου και όταν οι άλλοι αποτυγχάνουν
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μας το έστειλε ο ΜΙΜΗΣ
Αν υπάρχει πρόβλημα στο άνοιγμα εδώ αντιγράψτε σε μια μηχανή αναζήτησης 

Δεν υπάρχουν σχόλια: