Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Επερωτήσεις της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ προς τον Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας


ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη 22-02-2018
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: προβλήματα της επαρχιακής οδού Βέροιας - Κυψέλης στην ΠΕ Ημαθίας

Η επαρχιακή οδός Βέροιας- Κυψέλης  από τη μια εξυπηρετεί δεκάδες οικισμούς και από την άλλη αποτελεί πρόσβαση για τους   επισκέπτες  των  πολύ σπουδαίων αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων  της Βεργίνας ,  συνδέοντας την τόσο με τη Βέροια   και με   τους οδικούς άξονες της Εγνατίας οδού και της Εθνικής Οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης (Ε65) μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού. 
Παρά όμως τη μεγάλη σπουδαιότητά του ο δρόμος αυτός παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα όπως είναι οι φθορές του οδοστρώματος σε ορισμένα σημεία, η πλήρης ανεπάρκεια φωτισμού, η ελλιπής κάθετη σήμανση και η φθορά της οριζόντιας, η έλλειψη προστατευτικών στηθαίων ακόμα και σε επικίνδυνα σημεία, προβλήματα που γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνα, ειδικά σε αντίξοες καιρικές συνθήκες με χαμηλή ορατότητα.
Όλα αυτά παίρνοντας υπόψη και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του δρόμου στο μεγαλύτερο μήκος του, (μικρό πλάτος μία λωρίδα ανά κατεύθυνση)   καθιστούν από μόνα τους την διέλευση αρκετά δυσχερή.
Ιδιαίτερα προβλήματα  αποτελούν:
Α. Η πρόσβαση στο ύψος της γέφυράς στο αναρρυθμιστικό φράγμα του Αλιάκμονα ( τεχνητή λίμνη της Βέροιας) ,  για τους πεζούς και ποδηλάτες επισκέπτες και περιπατητές μιας και είναι υποχρεωμένοι, εν προκειμένω, να περάσουν ένα δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας πάνω από τη γέφυρα αντιμετωπίζοντας ιδιαίτερο  κίνδυνο αφού δεν υπάρχει ειδική ασφαλής πρόσβαση -τεχνικό έργο για αυτό το σκοπό.
Β. Η παλαιότητα της παραπάνω γέφυρας που λόγω της στενότητάς της και των ανεπαρκών τεχνικών απορροής των υδάτων αντιμετωπίζει προβλήματα ευχερούς διέλευσης της  ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βροχής αφού πλημμυρίζει.
Γ. Η σοβαρή ολισθηρότητα του τμήματος από κόμβο Εγνατίας ως Βεργίνα ειδικά σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Δ. Το γεγονός ότι ο δρόμος αυτός διασχίζει τον κεντρικό οικιστικό ιστό πολλών χωριών της περιοχής αφού στα περισσότερα από αυτά δεν υπάρχει εξωτερική παράκαμψη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα ασφαλείας για τους κατοίκους τους.
Ε. Οι απότομες στροφές μετά τη Μελίκη  με κατεύθυνση προς την παλαιά εθνική οδό με ανεπαρκή μάλιστα σήμανση.
Με δεδομένη τη σπουδαιότητα του δρόμου αυτού για την ασφάλεια τόσο των κατοίκων της περιοχής και των επαγγελματιών  που δραστηριοποιούνται σε αυτή όσο και των χιλιάδων τουριστών  επισκεπτών της.

Επερωτάται  ο  κος  Περιφερειάρχης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης:

Ποια άμεσα μέτρα σχεδιάζονται προς υλοποίηση προκειμένου να  βελτιωθεί ουσιαστικά η οδική ασφάλεια στην εν λόγω οδό, καθώς και η ασφάλεια των διερχόμενων πεζών, με έμφαση στην αντιμετώπιση των προαναφερόμενων προβλημάτων;

 Αν υπάρχει  σχεδιασμός, και ποιο το  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, για τη συνολική αναβάθμιση του δρόμου που θα περιλαμβάνει και μέτρα βελτίωσης της χάραξης και άλλων χαρακτηριστικών της (διαπλάτυνση, παράκαμψη οικισμών, ουσιαστικής βελτίωσης της ασφάλειάς της κλπ)


 Θεσσαλονίκη, 22.02.2018
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ


Θέμα: Χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος και ΜΑΠ σε εργαζόμενους της Περιφέρειας ΚΜ.

Σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 98 του Νόμου 4483/ (ΦΕΚ Α΄107 /31-7-2017) και την αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 33-39456/17-11-2017 (ΑΔΑ: 72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ) οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δικαιούνται τόσο το αντίστοιχο ανθυγιεινό επίδομα όσο και Μέσα Ατομικής Προστασίας και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής. 

Με δεδομένο, ότι:
  • Δεν έχει προχωρήσει καμία  διαδικασία προς εφαρμογή του Νόμου από την Διοίκηση της Περιφέρειας Κ.Μ., με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι εργαζόμενοι να χάνουν αμοιβές και να καταστρατηγούνται δικαιώματά τους.
  • Υπάρχει καταληχτική ημερομηνία «απογραφής» των δικαιούχων ανθυγιεινού επιδόματος (βλέπε άρθρο 7 του Νόμου 4517, ΦΕΚ Α΄22 /8.2.2018)[1]

Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης

Ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί ή σχεδιάζεται άμεσα να ληφθούν από τη Διοίκηση της Π.Κ.Μ., ώστε να διασφαλισθεί, πριν την καταληχτική ημερομηνία (14.3.2018), η απόδοση σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους της Περιφέρειας ΚΜ των προαναφερόμενων.



[1] Η παρ. 13 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες οφείλουν να συμπληρώσουν τα πεδία «κλάδος» και «ειδικότητα» της Εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου «Απογραφή» μέχρι τις 14.3.2018. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των ως άνω πεδίων μέχρι την ημερομηνία αυτή, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παύει να καταβάλλεται μετά τον Απρίλιο του 2018».

Δεν υπάρχουν σχόλια: