Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Συνεδριάζει η Δ.Κ.Γαλάτιστας


Την Τρίτη 22  Μαϊου 2018 και ώρα 20:00, συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.    Καθαρισμός ζώνης πυρασφάλειας από τη βόρεια κορυφογραμμή έως τα λατομεία.
2.    Τοποθέτηση κρουνού και φωλιάς  πυρασφάλειας στη βόρεια πλευρά του Λυκείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: