Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Αποχώρηση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από τη 14η συνεδρίαση (31/5/2017) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη, 31.5.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θεωρούμε, ως «Λαϊκή Συσπείρωση», ότι αποτελεί ευθύνη μας, να αναδεικνύουμε προβλήματα, που αφορούν τα λαϊκά στρώματα  της κεντρικής μακεδονίας και να συμβάλλουμε στην επίλυση τους, ελέγχοντας γι αυτό την Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της σχεδόν μοναδικής δυνατότητας, αυτής της  διαδικασίας των επερωτήσεων, που μας δίνεται από τον αντιδημοκρατικό Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Επίσης θεωρούμε ότι είναι πλέον επιλογή της Διοίκησης της ΠΚΜ και του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου να αγνοούν την υποχρέωσή τους να εφαρμόζουν τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Σ. σε ότι αφορά την εισαγωγή  για συζήτηση στο Π.Σ. των  επερωτήσεων που κατέθεσε ο Συνδυασμός μας και που χρονικά είναι υπερώριμες προς συζήτηση[1].
Με δεδομένο ότι εκκρεμούν πρός συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΚΜ:
α) Επερώτηση μας για τα  προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Δήμου Βόλβης, που κατατέθηκε στις  23-3-2017  και έλαβε ΑΠ  115848(240)
β) Επερώτηση μας για τα προβλήματα του οδικού δικτύου της ΠΕ Θεσσαλονίκης, που κατατέθηκε στις 2-5-2017 και έλαβε  ΑΠ  169509(345).  
γ) Επερώτηση μας για τις πολύ χαμηλές προσφορές, που κατατέθηκε στις 18-5-2017 και έλαβε  ΑΠ 196768(419).
Καταγγέλουμε αυτή την τακτική και την προσπάθεια της Διοίκησης της ΠΚΜ και του Προεδρείου του ΠΣ  να στερήσουν από την αντιπολίτευση την σχεδόν  μόνη δυνατότητα ,που έχει για να τους ελέγχει και δηλώνουμε ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» δεν θα παραιτηθεί από αυτό της το δικαίωμα.
Και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρούμε από την σημερινή συνεδρίαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου.

[1] Κανονισμός  Λειτουργίας του Π.Σ. της ΠΚΜ: άρθρο 16, παρ.1, «…Κάθε σύμβουλος έχει  δικαίωμα να καταθέτει  γραπτές επερωτήσεις για τις περιφερειακές υποθέσεις. Επί  των επερωτήσεων απαντά ο περιφερειάρχης ή ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του περιφερειακού  συμβουλίουπριν  από  την  συζήτηση  των  θεμάτων  της ημερήσιας  διάταξης,  εφόσον  η επερώτηση κατατέθηκε  οκτώ (8)  ημέρες πριν  από  την  συνεδρίαση.»

Δεν υπάρχουν σχόλια :