Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Χωρίς υδροδότηση η ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας στην ΠΕ Χαλκιδικής.

ΕΡΩΤΗΣΗ της Κ.Ο. του  ΚΚΕ
Προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας


Επανερχόμαστε στην ερώτηση μας υπ’ αριθμ. 5371/03.05.2017, σχετικά με την υδροδότηση της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας στην ΠΕ Χαλκιδικής, η οποία παραμένει αναπάντητη από τα Υπουργεία, μολονότι έχει παρέλθει αρκετό διάστημα από την κατάθεση της. Η ερώτηση είναι η παρακάτω:
Ανάστατοι είναι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες στην Τοπική Κοινότητα Ν. Ποτίδαιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στην ΠΕ Χαλκιδικής για το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον νερό στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, η εξασφάλιση νερού για 1.295 μόνιμους κατοίκους την χειμερινή περίοδο σε 17 περιοχές του Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας, που προσαυξάνονται σε 5.180 την καλοκαιρινή, γίνονταν μέσω του ιδιωτικού υδρευτικού δικτύου της υδροδοτικής επιχείρησης του κ. Θ. Μεκιτανίδη-Σνέ, που διέκοψε τη λειτουργίας της από το Νοέμβρη του 2016.
Να σημειωθεί επίσης, πως η χρήση του νερού, το οποίο διανέμονταν μέσω του συγκεκριμένου ιδιωτικού υδρευτικού δικτύου, με βάση απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κεντρικής Μακεδονίας (12982/21.12.2010-ΑΔΑ 4ΙΙ7ΙΑ0-ΠΔ), επιτρέπονταν αποκλειστικά και μόνο για την καθαριότητα του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου των κατοικιών, ενώ απαγορεύονταν ρητά η πόση και η οικιακή χρήση.
      Ο δε Δήμος Ν. Προποντίδας, με Δελτίο Τύπου από 25.11.2016, ανακοίνωσε πως:
·     «…δεν έχει την δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των 1.295 παροχών δεδομένου, ότι δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για την υδροδότηση των κατοικιών εκτός σχεδίου, στην ευρύτερη περιοχή της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας»
·     «…λύσης του προβλήματος υδροδότησης από τον Δήμο δεν μπορεί να επιτευχθεί άμεσα διότι απαιτούνται σημαντικά έργα υποδομής, μεγάλου κόστους, τα οποία σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν σε μικρό χρονικό διάστημα.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για:
  • Να δοθεί, με κεντρικούς δημόσιους πόρους και κρατική ευθύνη, μόνιμη και οριστική λύση στην υδροδότηση της ευρύτερης περιοχή της Τ.Κ. Ν. Ποτίδαιας, του Δήμου Ν. Προποντίδας στην ΠΕ Χαλκιδικής, με υγιεινό πόσιμο νερό, χαμηλής τιμολόγησης σε ποσότητα επαρκή για τις ανάγκες του υδρευόμενου πληθυσμού.
  • Τη χορήγηση, μέχρι την επίλυση του προβλήματος, δωρεάν υγιεινού πόσιμου νερού στους κατοίκους με κρατική ευθύνη.


Οι Βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια :