Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει η Δ.Κ.Γαλάτιστας

Την Τρίτη  13 Ιούνη 2017 και ώρα 20:00,συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Πρόταση για εγκατάσταση τοπικού αστυνόμου σε χώρο της Δ.Κ.
    Γαλάτιστας
2. Αίτηση της Καραδήμου Άννας για χορήγηση άδειας
    φορτοεκφορτώσεως για το κατάστημα της
Δεν υπάρχουν σχόλια :