Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Άδειες εργασίας ηλεκτροτεχνιτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.
Προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 108 (ΦΕΚ 141/12.6.2013), καθορίζονται οι ειδικότητες και οι βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής. Στο δε άρθρο 14 προβλέπεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανανέωσης των υφιστάμενων αδειών, των οποίων η ημερομηνία θεώρησης είχε λήξει κατά τη δημοσίευση του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.
Στην πράξη όμως η εφαρμογή που ΠΔ 108, δημιούργησε μια σειρά προβλήματα στους εργαζόμενους ηλεκτροτεχνίτες που αποφοίτησαν από Επαγγελματικό Λύκειο, πήραν την άδεια βοηθού ηλεκτροτεχνίτη και μετά από εξετάσεις και την σχετική προϋπηρεσία πήραν τις άδειες Α’ – Γ’ – Δ’ – ΣΤ’ ηλεκτροτεχνίτη. 
Ενώ, μέχρι το 2013 οι άδειες αυτές δε χρειάζονταν θεώρηση (ανανέωση), με βάση το συγκεκριμένο ΠΔ για τη θεώρηση των παραπάνω αδειών, ως προϋπόθεση απαιτείται αντίστοιχη προϋπηρεσία δύο ετών για κάθε μία από τις άδειες.
Σ’ αυτή την περίπτωση, ένας ηλεκτροτεχνίτη, άνεργος τα δυο τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να έχει αυτή την προϋπόθεση και χάνει τις άδειες. Επομένως δεν μπορεί να ξαναδουλέψει ως ηλεκτροτεχνίτης ή θα πρέπει να δώσει ξανά εξετάσεις για να πάρει την άδεια ηλεκτροτεχνίτη.
Επίσης, ένας ηλεκτροτεχνίτης που έχει προϋπηρεσία μόνο ως συντηρητής ανελκυστήρων, χάνει τις υπόλοιπες άδειες γιατί δε μπορεί ταυτόχρονα να έχει και προϋπηρεσία για εσωτερικά ή εναέρια δίκτυα. Με αποτέλεσμα, σε περίπτωση που χάσει τη δουλειά του, δε μπορεί να δουλέψει ως ηλεκτροτεχνίτης σε εσωτερικές εγκαταστάσεις για παράδειγμα.

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για να επιλυθούν τα προαναφερόμενα προβλήματα, ώστε: 
·        Οι άδειες των ηλεκτροτεχνιτών, είτε δουλεύουν σε εγκαταστάτη εργολάβο, είτε σε τεχνική εταιρία, είτε στη βιομηχανία, να είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας, δηλαδή να μη χρειάζεται ανανέωση, θεώρηση, κ.λπ.
·        Οι άδειες να είναι αντίστοιχες του τίτλου σπουδών που απέκτησε ο ηλεκτροτεχνίτης κατά την φοίτησή του σε μέση, ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή.


Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής

Γιάννης Δελής 

Χρήστος Κατσώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια :