Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Προβλήματα στην πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία

ΕΡΩΤΗΣΗ της Κ.Ο. του Κ.Κ.Ε.
Προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού

  
Είναι γνωστό πως στο σχολικό έτος 2016-2017 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το αντικείμενο της κολύμβησης. Το μάθημα της κολύμβησης υλοποιήθηκε σε σαράντα τρεις (43) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συμμετείχαν σαράντα χιλιάδες παιδιά (40.000) από δύο χιλιάδες διακόσια δέκα τμήματα (2.210) των σχολικών μονάδων της χώρας.
Θα περίμενε κανείς με δεδομένο ότι το μάθημα θα εφαρμόζονταν για δεύτερη συνεχή χρονιά (σχολικό έτος 2017-2018), πως η αντίστοιχη προετοιμασία θα ξεκινούσε έγκαιρα και οργανωμένα, συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στην αναβάθμιση του μαθήματος όσο και στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Τελικά όμως η εφαρμογή αποφασίσθηκε αρκετά μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με την υπ’ αριθ. 188128/Δ5/02-11-2017 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Επιπλέον η πρόσκληση ενδιαφέροντος, από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας, στο πλαίσιο του Σύμφωνου Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της Γ.Γ.Α. και της Κ.Ο.Ε., για τη πρόσληψη 155  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητες υγρού στίβου, έγινε αρκετά αργότερα με ευθύνη του Υπουργείου, σε ανύποπτο χρόνο και συγκεκριμένα στις 29/12/2017, ώρα 13:57 με προθεσμία 3.1.2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί γυμναστές, κάποιοι μάλιστα που δούλεψαν και πέρυσι στο πρόγραμμα, να μην ενημερωθούν για την προκήρυξη, ενώ πολλοί άλλοι να μη προλάβουν να μαζέψουν όλα τα δικαιολογητικά, με κάποιους τελικά να μην την καταθέτουν λόγω χρόνου ενώ οι περισσότεροι να καταθέτουν λιγότερα από αυτά που έχουν. Είναι χαρακτηριστικό πως μόνο το απόσπασμα ποινικού μητρώου θέλει για να εκδοθεί 3-5 εργάσιμες μέρες.
Να σημειωθεί επίσης και το εξής αξιοπερίεργο γεγονός σε ότι αφορά το περιεχόμενο της ίδιας της «πρόσκλησης ενδιαφέροντος» στην μοριοδότηση των υποψήφιων εξισώνονταν το πτυχίο Τ.Ε.Φ.Α.Α, 4 έτους ανώτατης εκπαίδευσης, με το σεμινάριο 3 μηνών της Γ.Γ.Α.,  ενώ δεν αναφέρονταν καν η δευτερεύουσα ειδικότητα της κολύμβησης του Πανεπιστημίου, που σε όλες τις αντίστοιχες προκηρύξεις γίνεται δεκτή.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κύριοι Υπουργοί, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:
Να αποκατασταθεί η αδικία σε ότι αφορά την χρονική προθεσμία της προαναφερόμενης προκήρυξης πρόσληψης των 155 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στα Δημοτικά Σχολεία.
Να προσληφθεί το αναγκαίο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό (Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με ειδικότητες υγρού στίβου, κολύμβησης ), με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για απόκτηση κολυμβητικής παιδείας/επάρκειας στους μαθητές/τρίες, συμβάλλοντας μεταξύ άλλων στη μείωση των πνιγμών ετησίως στους οποίους η Ελλάδα κατέχει αρνητική πρωτιά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Οι Βουλευτές

Γιάννης Δελής
Γιάννης Γκιόκας
Νίκος Καραθανασόπουλος
Γιώργος Λαμπρούλης

Διαμάντω Μανωλάκου

Δεν υπάρχουν σχόλια: