Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ


Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τῆς πρός Κύριον 

ἐκδημίας τοῦ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ,

 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΚΥΡΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
τελοῦμεν τὴν Κυριακὴν 13ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καὶ Πρωτοδιακόνου Στεφάνου Ἀρναίας Ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ Ἱερὸν Μνημόσυνον.
Ὅθεν προσκαλοῦμεν ἅπαντας τούς τιμῶντας τὴν μνήμην του ὅπως προσέλθωσιν ἵνα προσευχηθῶμεν ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς του.
† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ - ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: