Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου

Στις 22 Δεκεμβρίου και με  ώρα έναρξης 14.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πολυγύρου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα ασχοληθεί με τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.                Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελ. 185-2011 (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
2.                Διαβίβαση αίτησης και εισήγησης για έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 81-2012 (Εισηγ.: Δ. Ζαγγίλας)
3.                Διαβίβαση αίτησης για έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Εσωτερική οδοποιία στο Δήμο Πολυγύρου” της υπ' αριθ. Μελ. 40/2012 της ΤΥΔΚ Ν. Χαλκιδικής (Εισηγ.: Δ. Κοντογιώργης)
4.                Έγκριση του 3ου ΑΠΕ  του έργου : «Αποκατάστασης – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Πολυγύρου» με αρ. μελέτης Τ.Υ. Δήμου Πολυγύρου 154/2012 (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
5.                Έγκριση του 2ου ΑΠΕ  του έργου : «Αποκατάστασης – Βελτίωση υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Πολυγύρου, Βραστάμων και Σανών – Ύδρευση Βραστάμων και Σανών» με αρ. μελέτης Τ.Υ. Δήμου Πολυγύρου 153/2012 (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
6.                Εξέταση του τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
7.                Διαγραφές χρεών (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)
8.                Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (Εισηγ.: Χρ. Βορδός)

9.                Λήψη απόφασης για κάλυψη εξόδων του Εθίμου στης Καμήλας της Δ.Κ. Γαλάτιστας (Εισηγ.: Ι. Σιμώνης)

Δεν υπάρχουν σχόλια :