Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Ερωτηματικά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής Κύριοι Υπουργοί,

ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή Χαλκιδικής της Ν.Δ. Γεωργίου Βαγιωνά
 Και άλλων βουλευτών της Ν.Δ.
Προς: Υπουργείο Οικονομικών
         Υπουργείο Εργασίας
         (Υπόψιν  Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης)

        Το 2013 πραγματοποιήθηκε η ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, στην οποία το ΤΣΜΕΔΕ  συνέβαλε με το ποσό των 208 εκατομμυρίων € περίπου. Παρότι η συνολική επένδυση στην Τράπεζα Αττικής θα ανήρχετο στα 425 εκατομμύρια ευρώ και η συνολική απόδοση της επένδυσης από το 1997 έως το 2013  ήταν μόνο 9 εκατομμύρια, επελέγη η συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στην ΑΜΚ του 2013 προκειμένου να στηριχθεί η επένδυση του ταμείου με τη διατήρηση του ποσοστού του επί του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Παράλληλα, είχαν εκφραστεί απόψεις και παρατηρήσεις για ορθολογικότερη διοίκηση της τράπεζας και επιβεβλημένες αλλαγές σε αυτήν, έτσι ώστε να γίνει επιτέλους ανταποδοτική επένδυση για το ταμείο.
Την επόμενη χρονιά απαιτήθηκαν εκ νέου 434 εκατομμύρια ευρώ για να διατηρηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, με τα αναγκαία κεφάλαια που θα όφειλε να καταβάλει το ΤΣΜΕΔΕ να ανέρχονται σε περίπου 225 εκατομμύρια ευρώ. Τότε το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ έλαβε απόφαση κατά πλειοψηφία για τη συμμετοχή του, με το ως άνω ποσό. Η πλειοψηφία του Δ.Σ. αποδέχθηκε την εμπεριστατωμένη εισήγηση της υπηρεσίας η οποία με πλήρη νομιμότητα στις διαδικασίες ανάθεσε σε χρηματοοικονομικό σύμβουλο την σχετική μελέτη και επισήμανε στο ΔΣ την ανάπτυξη των θέσεων του συμβούλου αλλά και την περιγραφή των κινδύνων της επένδυσης. Διαφορετικές απόψεις εκφράστηκαν και τότε από τη μειοψηφία στο Δ.Σ. που υποστήριξε το κίνδυνο από μια ενδεχόμενη νέα ΑΜΚ σε σύντομο χρονικό διάστημα η οποία εγκλώβιζε περαιτέρω το ταμείο με καταστροφικές συνέπειες για τη βιωσιμότητα του. Εντέλει η συγκεκριμένη απόφαση δεν εκτελέστηκε για άλλους λόγους.
Φέτος  προέκυψε η ανάγκη για νέα ΑΜΚ ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, επιπλέον δηλαδή 316 εκατομμύρια ευρώ από την απόφαση του Δ.Σ. του 2014 για 434 εκατομμυρίων ευρώ, επιβεβαιώνοντας τους φόβους που είχαν εκφραστεί από τη μειοψηφία του Δ.Σ. Το ύψος της νέας επένδυσης του ΤΣΜΕΔΕ για τη διατήρηση του ποσοστού του στην τράπεζα Αττικής ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ.
Στην παρούσα συγκυρία όμως η οικονομική κατάσταση του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) βαίνει προς το χειρότερο, καθώς προέβλεπε ήδη στον προϋπολογισμό του 2015 έλλειμμα 166 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας όμως το ύψος της συμμετοχής στην προηγούμενη ΑΜΚ των 434 εκατομμυρίων. Γίνεται αντιληπτό ότι με την αύξηση του απαιτούμενου ποσού για την ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής κατά 175 εκατομμύρια ευρώ περίπου, η οικονομική ισορροπία του Ε.Τ.Α.Α. αποσταθεροποιείται επικίνδυνα. Αν σε αυτή την εικόνα προστεθεί και η καθυστέρηση της ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για την πληρωμή των εισφορών του Β’ Εξαμήνου του 2015, που πολύ πιθανόν να επιφέρει μείωση στα έσοδα του ΤΣΜΕΔΕ, δίνεται αντιληπτή η τρύπα που δημιουργείται στο ταμείο.  

Κατόπιν αυτών.

Ερωτάστε:
Α.  Ποια τα σημερινά στοιχεία σε επενδύσεις σε κινητές αξίες και συγκεκριμένα σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου, ομόλογα πιστωτικών ιδρυμάτων, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεις σε ακίνητα καθώς και το πλεόνασμα χρήσης προϋπολογισμού έτους επένδυσης.
Β. Τι μεταβολές έχουν από τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και γιατί; Στις περιπτώσεις που απαιτούνται αποφάσεις να υποβληθούν τα σχετικά έγγραφα
Γ. Έγινε ανάθεση σε χρηματοοικονομικό σύμβουλο προ της εισήγησης της υπηρεσίας και της απόφασης του ΔΣ για την σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου; Αν ναι σε ποιον, πότε υπεγράφη και πότε αναρτήθηκε η σχετική σύμβαση στο διαδίκτυο; 
Δ. Περιήλθε σε γνώση της υπηρεσίας και έγινε έγγραφη ανάλυση από την υπηρεσία στο ΔΣ, όπως επιβάλλεται από το νόμο 3586/07 άρθρο 6, της μελέτης του χρηματοοικονομικού συμβούλου έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η θέση και οι τυχόν επισημάνσεις της υπηρεσίας επί της μελέτης;
Ε. Έχουν ληφθεί υπόψη οι αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης περιουσίας του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, όπου στο εδάφιο αδ αναφέρεται ότι "πρέπει να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό η διαφοροποίηση των περιουσιακών στοιχείων με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρεία διασπορά των επενδύσεων και να αποφεύγεται οποιαδήποτε συσσώρευση κινδύνων για το σύνολο του χαρτοφυλακίου";
ΣΤ. Ποιο είναι το ποσοστό της επένδυσης του ΤΣΜΕΔΕ στην τράπεζα Αττικής επί των συνολικών επενδύσεων σε κινητές αξίες; Τι ποσοστό κινδύνου κατά την κρίση σας περιέχει;
Ζ. Ποια είναι τα υφιστάμενα ποσά και ποσοστά για επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις; ´Έχει τηρηθεί το μέγιστο ποσοστό του 10% γι' αυτές; Αν όχι γιατί; Πόσο είναι το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό και ποσοστό;
Παρακαλούμε για την κατάθεση των σχετικών εγγράφων με:
  1. Στοιχεία για τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, σε ακίνητα και το πλεόνασμα της τρέχουσας χρήσης.
  2. Αποφάσεις για μεταβολή σε επενδύσεις σε κινητές αξίες κλπ.
  3. Τη σύμβαση με το χρηματοοικονομικό σύμβουλο που ανατέθηκε η σχετική μελέτη.
  4. Την έγγραφη ανάλυση της Υπηρεσίας επί της μελέτης του χρηματοοικονομικού συμβούλου
  5. Τα ποσά και ποσοστά σε προθεσμιακές καταθέσεις.                                                                                                                       -ΟΙ-

                                    ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ   

Δεν υπάρχουν σχόλια :