Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

Παραποιούν την πραγματικότητα τα στοιχεία για την Ελλάδα

Με τη στατιστική των «μέσων όρων», στρώνουν το έδαφος για τις επόμενες αντιασφαλιστικές ανατροπές
Στο κεφάλαιο για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ αναφέρει τα εξής στατιστικά στοιχεία:
 • Τα εισοδήματα των Ελλήνων ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν το 2014 στο 98% των μέσων εισοδημάτων, ποσοστό που είναι το τρίτο υψηλότερο μεταξύ των χωρών του Οργανισμού, μετά το Λουξεμβούργο (106%) και τη Γαλλία (100%) και έναντι 87% που ήταν ο μέσος όρος.
 • Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65, που ήταν φτωχοί το 2014, αντιστοιχούσε στο 7% έναντι 13% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ (ως φτωχοί θεωρούνται αυτοί που έχουν εισόδημα χαμηλότερο του 50% του μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών).
 • Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων όσων έχουν χαμηλές αποδοχές στην Ελλάδα ανερχόταν πέρυσι στο 66,8% στην Ελλάδα, ενώ στον ΟΟΣΑ κυμαίνεται από 35,5% έως 103,2%.
 • Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων για τις μέσες αποδοχές ανερχόταν στο 54,1%, ενώ στον ΟΟΣΑ κινείται από 28,4% έως 104,8%.
 • Οι δαπάνες για τις δημόσιες συντάξεις ανερχόταν στο 14,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι 7,9% κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ.
 • Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65 στο σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται στο 20,2% έναντι 16,2% στον ΟΟΣΑ.
 • Το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων άνω των 65 αντιστοιχεί σε 19,3 χρόνια, όσο και στον ΟΟΣΑ.
 • Οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με το μέσο όρο του ΟΟΣΑ (20.168 ευρώ έναντι 33.036 ευρώ στον ΟΟΣΑ).
Η πραγματική εικόνα σε αριθμούς
Βέβαια, η στατιστική με τους «μέσους όρους» που χρησιμοποιεί ο ΟΟΣΑ, ελάχιστα αντανακλούν την πραγματικότητα, αφού αυτοί προκύπτουν από χώρες με διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, αλλά και με τελείως διαφορετικό κόστος ζωής. Ταυτόχρονα, οι συγκρίσεις αυτές δεν παίρνουν υπόψη τους το ύψος των εισφορών στο ασφαλιστικό σύστημα της κάθε χώρας. Σημειώνουμε μόνο ότι οι εργαζόμενοι στη χώρα μας δίνουν από τις πιο υψηλές εισφορές για τις συντάξεις τους, που αντιστοιχούν στο 1/4 του μισθού τους.
Επιπλέον, όσον αφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στη χώρα μας πρέπει να πάρουμε υπόψη ότι αυτά βρίσκονται σε μια δυναμική πορεία αύξησης, καθώς οι αντιασφαλιστικοί νόμοι που ψηφίστηκαν από το 2010 δεν έχουν δώσει ακόμα το σύνολο των αρνητικών τους αποτελεσμάτων, ενώ μέσα στο φθινόπωρο επιβλήθηκαν και νέες αυξήσεις ορίων ηλικίας που θα φανούν και αυτές τα επόμενα χρόνια.
Οσον αφορά στο ύψος των συντάξεων, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ηλιος» για τις συντάξεις τον περασμένο Ιούνη, προκύπτουν τα εξής:
 • Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις (κύριες και επικουρικές ή κάποια άλλη σύνταξη) είναι μόλις 833,6 ευρώ, χωρίς μάλιστα να αφαιρεθεί ο φόρος που αναλογεί. Σημειώνεται ότι αυτό το ποσό αφορά τα εισοδήματα των συνταξιούχων πριν επιβληθούν οι πρόσθετες κρατήσεις για τον κλάδο Υγείας των Ταμείων, δηλαδή 6% στην Επικουρική και από 4% στο 6% για τις κύριες συντάξεις το περασμένο καλοκαίρι.
 • Το 44,5% των συνταξιούχων, δηλαδή 1,182 εκατομμύρια συνταξιούχοι από τους 2,655 εκατομμύρια, έχουν εισόδημα από συντάξεις κάτω από 700 ευρώ, δηλαδή βρίσκονται στο κατώφλι ή και κάτω από το όριο της στατιστικής φτώχειας. Επιπλέον, κάτω από τα 1.000 ευρώ προ φόρου, εισόδημα από συντάξεις έχουν 1,742 εκατομμύρια συνταξιούχοι (65,5%). Δηλαδή σχεδόν δύο στους τρεις συνταξιούχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνταξιούχοι αγρότες (684.082 άτομα) λαμβάνουν μέση σύνταξη μόλις 431,8 ευρώ.
 • Η μέση σύνταξη του ΙΚΑ (ενοποιημένου) τον περασμένο Ιούνη, ήταν μόλις 708 ευρώ, χωρίς την αφαίρεση του φόρου. Αμιγώς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η μέση κύρια σύνταξη για ένα εκατομμύριο συνταξιούχους είναι 640 ευρώ. Εδώ μιλάμε για τη «μέση σύνταξη», καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων στο μεγαλύτερο Ταμείο της χώρας, είναι πολύ κάτω απ' αυτό το μέσο όρο. Σε αυτό το επίπεδο σχεδιάζεται και κατευθύνουν τις συντάξεις όλων των σημερινών Ταμείων. Ακριβώς αυτό περιγράφει και το 3ο μνημόνιο, όταν καθορίζει ότι όλα τα Ταμεία πρέπει να διαμορφώσουν τις εισφορές και τις παροχές σύμφωνα με τα πρότυπα του ΙΚΑ.
Προδιαγράφουν ένταση των ανατροπών
Ακόμα κι αν δεν το ομολογεί, με τον τρόπο που παρουσιάζει τα στοιχεία για την Ελλάδα, ο Οργανισμός στρώνει το έδαφος για ακόμα χειρότερες ανατροπές στο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης, με δεδομένο ότι οι στατιστικοί δείκτες που αφορούν στη χώρα μας αποκλίνουν προς τα πάνω από τον μέσο όρο των 34 κρατών - μελών του οργανισμού.
Αν όμως με τους υπάρχοντες νόμους η πραγματική κατάσταση με τις συντάξεις και τα εισοδήματα στην Ελλάδα είναι αυτή που περιγράψαμε πιο πάνω, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τι θα γίνει αν αναπτυχθούν πλήρως οι ανατροπές στην αγορά εργασίας, αν ωριμάσουν οι προηγούμενοι αντιασφαλιστικοί νόμοι και προστεθούν οι επόμενοι, αν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει η βασική δομή του συστήματος των «τριών πυλώνων» στην Ασφάλιση....
Μια εφιαλτική εικόνα από το μέλλον, δίνει η ίδια η έκθεση του ΟΟΣΑ, με το εξής «μοντέλο» που εκπόνησε για την Ελλάδα: Αν υποθέσουμε ότι βάση συνταξιοδότησης είναι τα 62 χρόνια (που δεν είναι...) και δεν αλλάξει τίποτα άλλο σε επίπεδο νομοθεσίας (που θα αλλάξει προς το χειρότερο...), ένας εργαζόμενος με μέσες αποδοχές θα παίρνει το 2056 ως σύνταξη το 54,1% των αποδοχών του.
Κι αυτό στο υποθετικό σενάριο που η μέση ετήσια αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων θα είναι 1,25%, το πραγματικό προεξοφλητικό επιτόκιο 3%, ο πληθωρισμός 2% και η πραγματική απόδοση κεφαλαίων 3%.

Δεν υπάρχουν σχόλια :