Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση

Στο 49% στους νέους 15-24, στο 54,3% στις νέες γυναίκες

Στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση κατά το δ' τρίμηνο του 2015 έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας υπολογίζεται σε 24,4%, αυξημένο σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο (24%) και μειωμένο σε σύγκριση με το δ' τρίμηνο του 2014 (26,1%).
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,4%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,2%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (49%), ενώ όσον αφορά τις νέες γυναίκες φτάνει στο 54,3%. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν, ανέρχεται στο 22,6% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν αντίστοιχα το 74,3%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Μακεδονία με 32,2% και στη Δυτική Ελλάδα με 28,9%. Το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο (11,4%) και στα Ιόνια Νησιά (16,4%).
Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 12,1% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 83,1% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, δηλώνει διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Η «επιλογή» της μερικής απασχόλησης ως «αναγκαίο κακό» αποτυπώνεται και στα χαρακτηριστικά της απασχόλησης. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 9,4% του συνόλου των απασχολούμενων. Από τους εργαζόμενους αυτούς, το 69,5% έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.
Συνολικά, το ποσοστό των μισθωτών επί του συνόλου των απασχολούμενων εκτιμάται σε 65,7%, κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (83,5%)

Δεν υπάρχουν σχόλια :