Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

«Απλούστευση αδειοδότησης επιχειρήσεων»

ΕΡΩΤΗΣΗ του βουλευτή Χαλκιδικής της Ν.Δ. Γεωργίου Βαγιωνά και άλλων βουλυετών
Προς τον:                   Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη
Υπ’ όψιν της:            Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κας Θεοδώρας Τζάκρη

Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4262/2014,με τον οποίο τέθηκαν οι βάσεις για τη μεταρρύθμιση στον τομέα της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας  απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο δευτερογενούς νομοθεσίας.Ο νομοθέτης προκειμένου να αποτραπεί η εμπλοκή που τυχόν θα δημιουργούσε η συναρμοδιότητα των πολλών υπουργείων στο άρθρο 34 του νόμου προβλέπει, ότι μετά τις 10 Ιανουαρίου 2015 αρκεί μόνο η υπογραφή «του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» για την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας.  Ο νόμος δημοσιεύτηκε στις 10 Μαΐου του 2014. Το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2014 δημοσιεύτηκαν οι δυο πρώτες αποφάσεις υλοποίησης των απαιτήσεων του νόμου,εκ των οποίων η πρώτη προέβλεπε την κατάργηση της απαίτησης για λήψη άδειας λειτουργίας σε 103 οικονομικούς τομείς και συνολικά 897 δραστηριότητες-επαγγέλματα και η δεύτερη την κατάργηση της υποχρέωσης λήψης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας σε 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες-επαγγέλματα.
Από τότε μέχρι σήμερα ο παραπάνω νόμος παραμένει ανενεργός, με αποτέλεσμα την ώρα που η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά την υλοποίηση επενδύσεων οι διαδικασίες αδειοδότησης να εξακολουθούν να είναι χρονοβόρες και δαπανηρές.
Η υφυπουργός Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη σε ομιλία της στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών (17.2.2016) ανέφερε, ότι «μέχρι το 2018 θα έχει απλοποιηθεί το καθεστώς αδειοδότησης για τη σύσταση επιχειρήσεων.».
Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί :
1)Γιατί,ενώ η προηγούμενη Κυβέρνηση χρειάστηκε μόνο λίγους μήνες μετά τη ψήφιση του νόμου 4262/2014 για να προβεί στη θεσμοθέτηση της δευτερογενούς νομοθεσίας, η Κυβέρνηση των Σύριζα-Ανέλ, μολονότι διαθέτει έτοιμο από το 2014 το νομικό πλαίσιο χρειάζεται 3 χρόνια για να προβεί στη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας;
2)Ποια είναι η συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας προς το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την παροχή τεχνογνωσία επί των διαδικασιών απλοποίησης των αδειοδοτήσεων; Έχετε συνάψει με την Παγκόσμια Τράπεζα σύμβαση συνεργασίας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δεν υπάρχουν σχόλια :