Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Φοροληστεία στο λαϊκό εισόδημα

Στα υπό εξέταση σενάρια και τα παζάρια με τους δανειστές του ελληνικού κράτους, σχετικά με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις για μισθωτούς, συνταξιούχους, βρίσκονται και τα παρακάτω ζητήματα:
-- Αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας και των συντελεστών και άλλες παρεμβάσεις, με στόχο τη διόγκωση της φορολογίας κατά 150 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

-- Η μείωση της επιστροφής φόρου (μέχρι 2.100 ευρώ), στη βάση της οποίας «χτίζεται» το άτυπο αφορολόγητο όριο για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στην καλύτερη περίπτωση, το «άτυπο» αφορολόγητο θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα.
-- «Αναμόρφωση» στο χαράτσι της λεγόμενης «αλληλεγγύης», το οποίο, πέρα από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, φορτώνεται και στους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους. Σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο, καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα. Ο φορολογικός συντελεστής εφαρμόζεται σε κάθε κλιμάκιο ξεχωριστά και όχι στο σύνολο του εισοδήματος, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, στα εξεταζόμενα σενάρια βρίσκεται και αυτό της μείωσης του ειδικού αφορολόγητου που ισχύει σήμερα στα 12.000 ευρώ.
-- Παρεμβάσεις στα «κριτήρια» της τεκμαρτής φορολόγησης που ισχύουν για μισθωτούς - συνταξιούχους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους. Πρόκειται για τα ποσά του ελάχιστου φόρου, ακόμη και για ανύπαρκτα εισοδήματα. Στη βάση αυτών θα υπολογίζονται τα νέα χαράτσια, τόσο στα εισοδήματα των λαϊκών στρωμάτων, όσο και στην κλίμακα του «τέλους αλληλεγγύης».
-- Κατάργηση και των τελευταίων «ελαφρύνσεων» που έχουν ξεμείνει στους μισθωτούς και συνταξιούχους για δαπάνες διαβίωσης.
Ενισχύσεις στο κεφάλαιο
Στον αντίποδα οι διατάξεις του νέου «αναπτυξιακού νόμου», οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων προβλέπουν:
-- Διαμόρφωση «σταθερού φορολογικού καθεστώτος» για 7 χρόνια ή για ακόμη περισσότερα (πιθανόν για επενδύσεις πάνω από 20 εκατ. ευρώ), στη ρότα που έχουν ήδη υποδείξει οι εγχώριοι βιομήχανοι, προκειμένου να εμπεδωθεί κλίμα «επιχειρηματικής εμπιστοσύνης».
-- Φορολογική απαλλαγή, ως ποσοστό επί της αξίας των κρατικών ενισχύσεων του επενδυτικού σχεδίου. Μάλιστα, αυτή θα υπολογίζεται επί του συνόλου των κερδών του επιχειρηματικού ομίλου, δηλαδή και για τυχόν άλλες δραστηριότητες, πέρα από αυτές που εντάσσονται στον «αναπτυξιακό νόμο».
-- Κρατική επιδότηση στο «κόστος της δημιουργούμενης απασχόλησης». Μέσω αυτής, το κράτος επιδοτεί και τις «νέες θέσεις απασχόλησης» που «δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο».
-- Επιδότηση του επιτοκίου που καταβάλλεται στις τράπεζες κ.ά.
-- «Κατ' εξαίρεση» των γενικών διατάξεων, μπορούν να υπαχθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως υδατοδρόμιαμαρίνεςlogistics, τουριστικές μονάδες Υγείας κ.ά. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οιιχθυοκαλλιέργειες και βέβαια έχει τη σημασία του το γεγονός ότι πρόκειται για κλάδο που συνολικά χαρακτηρίζεται για το μεγάλο όγκο των προβληματικών δανείων προς τις τράπεζες, που με τη σειρά τους έχουν τον πρώτο λόγο στην πορεία της αναδιάρθρωσής τους.
-- «Ειδικές ενισχύσεις» προβλέπονται για επιχειρήσεις «εξαγωγικού προσανατολισμού», σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασίες συγχωνεύσεων (αύξηση του επιχειρηματικού μεγέθους), σε αύξηση της απασχόλησης (συνδέεται με την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας) κ.ά.
-- Προβλέπεται η ενίσχυση τουριστικών εγκαταστάσεων «ειδικής υποδομής», όπως συνεδριακών κέντρων, θαλασσοθεραπείας, τουριστικών λιμένων, τουρισμού Υγείας, χιονοδρομικά κέντρα, αυτοκινητοδρόμια κ.ά. Η ενίσχυση των ξενοδοχειακών μονάδων (ίδρυση ή επέκταση) έχει ως προϋπόθεση την αναβάθμισή τους τουλάχιστον στην κατηγορία των τριών αστέρων

Δεν υπάρχουν σχόλια :