Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστας

ΤηνΔευτέρα 31 Ιουλίου και ώρα 20:00 συνεδριάζει η Δημοτική Κοινότητα Γαλάτιστα  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Αίτηση της Σιδέρη Μαρίας για διεύρυνση ωραρίου μουσικής του
    καταστήματος της  
2. Αιτήσεις καταστημάτων για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου  στην
    κεντρική πλατεία της Γαλάτιστας
3. Αιτήσεις κατοίκων για παράνομη στάθμευση οχημάτων επί

    πεζοδρομίων

Δεν υπάρχουν σχόλια :