Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Για τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ της Κ.Ο. του ΚΚΕ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Είναι γνωστό ότι στα δημόσια σχολεία εργάζονται πλέον κάθε χρόνο ως αναπληρωτές αλλά και ως ωρομίσθιοι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που, όχι μόνο δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα σε άδειες με τους μόνιμους συναδέλφους τους, αλλά και πολλές φορές κινδυνεύουν να τιμωρηθούν ακόμα και με απόλυση, αν πάρουν π.χ. άδεια αναρρωτική πάνω από 15 μέρες και κριθεί αναγκαία η αντικατάστασή τους!

Η αρνητική αυτή διαφοροποίηση γίνεται ακόμα πιο άδικη, αν σκεφτούμε ότι οι αναπληρωτές είναι συνεχώς με μία βαλίτσα στο χέρι και κάθε χρόνο διασχίζουν τη χώρα απ’ άκρη σε άκρη για να καλύψουν τα κενά στα σχολεία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους, τις αυξημένες ανάγκες για συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους και μειωμένες οικονομικά δυνατότητές τους λόγω πολύμηνης ανεργίας, αλλά και για τα παιδιά ή άλλα προστατευόμενα από αυτούς μέλη (γονείς, παππούδες…), που αναγκάζονται να αφήνουν πίσω τους ή πολλές φορές να παίρνουν μαζί τους.

Ο τρόπος χορήγησης της άδειας διαφέρει ακόμα κι ανάμεσα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αφού όσοι προσλαμβάνονται μέσω Κρατικού Προϋπολογισμού παίρνουν, όταν και εφόσον  παίρνουν, την άδεια με αίτησή τους στη/στον διευθυντή του σχολείου, όπως οι μόνιμοι συνάδελφοί τους, ενώ όσοι προσλαμβάνονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ [και είναι πλέον οι περισσότεροι και σχεδόν όλοι στην Ειδική Αγωγή] πρέπει να κάνουν αίτηση και να πάρουν άδεια με έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, πράγμα που τους δυσκολεύει περισσότερο.

Τέλος, με δεδομένες τις σύγχρονες ανάγκες αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν, διεκδικούμε για όλους τους εργαζόμενους, άρα και για τους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν με ευθύνη του κράτους καθολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Με βάση τα παραπάνω και με βάση την αρχή της ισότητας, που πρέπει να διέπει το καθεστώς εργασίας και παροχών για όλους όσους εργάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας, θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο να εξισωθούν οι άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με εκείνες των μονίμων.

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε:

1. Να εξισωθούν οι άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών με τις άδειες των μονίμων συναδέλφων τους, πράγμα που απαιτεί την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου που διέπει σήμερα τις άδειες των αναπληρωτών και την υπαγωγή τους στη νομοθεσία που διέπει τις άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών.

2. Να έχουν οι αδειούχοι αναπληρωτές/τριες όλα τα δικαιώματα που έχουν οι μόνιμοι συνάδελφοί τους (να μην τους γίνεται καμία παρακράτηση μισθού για τις άδειες που θα παίρνουν με βάση αίτησή τους και τα δικαιώματά τους, να αναγνωρίζεται ο χρόνος άδειας ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας, να μην έχουν χρονικό περιορισμό στις αναρρωτικές άδειες αλλά να δικαιούνται όσες πραγματικά χρειάζονται με βάση την ιατρική γνωμάτευση κλπ.).

Η ερώτηση θα συζητηθεί στις 10-7-2017
                                                        


Δεν υπάρχουν σχόλια :