Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Παρέμβαση της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών

Αθήνα 26 Ιουλίου 2017
                                   Προς: Κο Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Καπέλιο Βασίλειο

                              Κοιν/ση: Κο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Τόσκα Νικόλαο
                                                    Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δ3)
                                                    του Υπουργείου  Εργασίας Κοιν/κής Ασφάλισης & Κοιν/κής Αλληλεγγύης 
                                              Κο Διοικητή  1ου Π.Σ. Αθηνών Αντ/χο Σημιακάκη Χρήστο.
                                                    Πολιτικούς Φορείς - Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. - Μέλη της Ε.Υ.Π.Σ. Αττικής - M.M.E.  
   ΘΕΜΑ: « Ακατάλληλες  συνθήκες στέγασης στις  κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Σαρρή »
   Κύριε Αρχηγέ,  όπως γνωρίζετε ο  1ος  Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών έχει τομέα ευθύνης ένα μεγάλο μέρος του κέντρου της πρωτεύουσας. Οι συνάδελφοι που υπηρετούν σ’ αυτόν αντιμετωπίζουν καθημερινά πολλά και διάφορα συμβάντα (αστικές πυρκαγιές, παροχές βοηθείας αλλά και δασικές πυρκαγιές στην περιοχή του Υμηττού και άλλων περιαστικών δασών).  Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συχνότητα επέμβασης στα περιστατικά αυτά είναι τόσο συχνή που αποτέλεσμα έχει την περαιτέρω καταπόνηση του προσωπικού που επιχειρεί.
  Για την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του σταθμού στελεχώνονται τα αστικά περιπολικά με τον κωδικό εκπομπής 1-23 και 1-27. Το περιπολικό 1-27  κατά την διάρκεια της Γ φυλακής στεγάζεται στις πρώην εγκαταστάσεις του ΣΕΚΥΠΣ στην οδό Σαρρή 9 στου Ψυρρή.
    Ο χώρος όμως που καλούνται οι συνάδελφοι να εκτελέσουν υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και υγιεινή διαβίωσή τους για τον λόγο ότι:
ü  Το κτίριο είναι παλιό, με έντονα τα σημάδια της πολυετούς εγκατάλειψης σε επίπεδο δομικό, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και  γενικότερα υποδομών σε χώρους υγιεινής και διεκπεραίωσης διαφόρων υπηρεσιών, με ότι κινδύνους εγκυμονεί για την ασφάλεια του προσωπικού και γενικότερα των κτηριακών εγκαταστάσεων η συνέχιση της ύπαρξης αυτών των προβλημάτων.
ü  Το προσωπικό του περιπολικού υποχρεωτικά πλέον συστεγάζεται με το γραφείο κινήσεως της Διοίκησης Αθηνών.
ü  Ο χώρος δεν ηλεκτροδοτείται με ότι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για το προσωπικό αφού δεν υπάρχει ρεύμα στο κτίριο τόσο για τη σωστή διαβίωση του προσωπικού όσο και για τη λειτουργία κλιματιστικού κατά τη θερινή περίοδο και τη θέρμανση κατά τους χειμερινούς μήνες που έρχονται. Η γεννήτρια που εγκαταστάθηκε δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα και τούτο γιατί ο θόρυβός που προκαλεί ενοχλεί και τους περιοίκους.
ü  Δεν υπάρχει καμία μέριμνα για καθαριότητα των χώρων με ότι συνεπάγεται αυτό για την υγεία των υπαλλήλων. 
ü  Συνέπεια της έλλειψης καθαριότητας στο κτίριο έχουν εντοπιστεί μεγάλοι πληθυσμοί τρωκτικών και κατσαρίδων.
ü  Οι τοίχοι είναι γεμάτοι υγρασία, υπάρχουν εκτεταμένες φθορές στις ψευδοροφές, στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και γενικότερα υπάρχει μία εικόνα αθλιότητας σε αρκετούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σαρρή. 
   Κύριε Αρχηγέ όπως καταλαβαίνετε στο εν λόγω κτίριο δεν υπάρχει η στοιχειώδης υποδομή για τη στέγαση του προσωπικού που στελεχώνει το περιπολικό 1-27 αλλά και γενικότερα όσων προσφέρουν υπηρεσία σε αυτό, κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου 1568/1985 ΦΕΚ 177 τεύχος Α΄ « Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» όπως εξειδικεύεται με το Π.Δ. 16/1996 ΦΕΚ 10 τεύχος Α΄ « Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ ».
    Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για
·       Την άμεση λύση των κτιριακών προβλημάτων που έχουν προκύψει στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σαρρή και ιδιαίτερα στους χώρους όπου διεκπεραιώνονται λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένου και  της στέγασης του 1-27 περιπολικού. 
·       Την μετεγκατάσταση του 1-27 στον 1ο Π.Σ. Αθηνών μέχρι την οριστική λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κτίριο στη Σαρρή.
Για  την  Ε.Α.Κ.Π.
Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

Δεν υπάρχουν σχόλια :